UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: серп. - жовт. 2023

341.1
8(075.8)
М581
Міжнародне публічне право : підруч. : у 2 т. - Основи теорії. - Т. 1. - 2020. - 416 с.
341.1
8(075.8)
М581
Міжнародне публічне право : підруч. : у 2 т. - Основні галузі. - Т. 2. - 2020. - 624 с.
327.5(4)-049.5"652"
"20"
А878
Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : монографія : у 2 ч. - Від Давнього Риму до Другої світової війни. - Ч. 1. - 2020. - 180 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє : матеріали 10-ої Міжнар. (Ювілейна) наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 6 листоп. 2020 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса, 2020. - 720 с.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14122
електронний ресурс
341.9(075.8)
М581
Міжнародне приватне право : підручник. - Харків : Право, 2020. - 408 с.
343.9(073)
К82
Кримінологія : навч.-метод. посібник для студ ф-ту адвокатури спец. -081 Право спеціалізація - "адвокатська діяльність". - Одеса : Фенікс, 2020. - 120 с.
340:316.3(477)(063)
У-453
Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 16 травня 2020 р.). - Одеса : Гельветика, 2020. - 920 с.
347(477)(094.1)
О-60
Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів : колективна монографія. - Одеса : Гельветика, 2020. - 674 с.
349.6(477)(075.8)
Е45
Екологічне право : підручник : рекомендовано МОН України. - Харків : Право, 2021. - 552 с.
328.185(063)
А721
Антикорупційні органи: проблеми становлення, розвитку та взаємодії : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. ( м. Одеса, 9 квітня 2021 р. ). - Одеса : Фенікс, 2021. - 464 с.
347.91(073)
Р64
Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. ф-ту "Цивільної та господарської юстиції". - Одеса : Фенікс, 2021. - 128 с.
811.111:070(073)
М46
Media texts in schemes : stude guide for journalism students. - Odesa : ПолиПринт, 2021. - 40 p.
811.111:005(073)
М502
Management : метод. вказівки для здобувачів вищої освіти. - Одеса : ПолиПринт, 2021. - 68 с.
343.8:(340.132+347.113)(477)(075.8)
П568
Поняття та зміст прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві України та шляхи їх подолання : навч. посіб. : рекомендовано МОН України. - Одеса : Гельветика, 2021. - 336 с.
347.962
Н44
Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика : монографія. - Київ : Правова єдність, 2021. - 248 с.
351.74(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про Національну поліцію" : відпов. офіц. тексту : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 27.07.2021 р. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 78 с.
342.4(477)(094.1)
К65
Конституція України : нормат. документи з урахуванням останніх змін в ред. станом на 01.09.2021 р. : відповідає офіц. тексту. - Суми : ТОВ "ВВП НОТІС", 2021. - 56 с.
355.1(477)(060.13)
Б775
Бойовий статут сухопутних військ Збройних сил України : у ... ч. - Взвод, відділення, екіпаж танка. - Ч. 3. - 2022. - 470 с.
347.965(075.8)
А437
Актуальні проблеми адвокатури : підручник. - Харків : Право, 2022. - 376 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
П994
П'ятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2022. - 346 с.
347.965(477)(063)
А288
Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє : матеріали 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 11 листоп. 2022 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2022. - 488 с.
343.2
7(4)(075.8)
E91
European criminal law and procedure : [manual]. - Odessa : Helvetica, 2022. - 206 p.
327.51:355.01:614.88(477)
С764
Стандарти НАТО та їх адаптація в Україні під час дії воєнного стану. Організація медичного забезпечення за стандартами НАТО в Україні 2022 : [збірник]. - Київ : Професіонал, 2022. - 432 с.
343.24(075.8)
К823
Кримінальна політика у сфері покарань : навч. посібник. - Одеса : Гельветика, 2022. - 226 с.
174:340(075.8)
Е881
Етика прокурора, судді, слідчого : навч. посіб. - Одеса : Гельветика, 2022. - 284 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Д378
Десятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 347 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Д259
Дев'ятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 380 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
С967
Сьомий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 384 с.
343.97(477)(073)
Д38
Детермінація злочинності в Україні : навч.-метод. посібник [студ. другого (магістр.) рівня галузі знань 26 "Цивільна безпека" спец. 262 "Правоохоронна діяльність"]. - Одеса : Бондаренко М. О., 2023. - 80 с.
343.9(073)
К82
Кримінологія : навч.-метод. посібник [студ. ф-ту судового та міжнар. права]. - Одеса : Бондаренко М. О., 2023. - 68 с.
Показано 30 (119)