UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: серп. - жовт. 2023

14.01.22
М992
Мялківський, К. О.
Обгрунтування диференційованого вибору засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при захворюваннях пародонта в осіб молодого віку : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 : 22-галузь знань "Охорона здоров'я". - Київ, 2020. - 254 с.
346:004:33(075.8)
В488
Вінник, О. М.
Господарське право в умовах цифровізації економіки : навч. посібник. - Київ, 2020. - 314 с.
12.00.09
П19
Пасечник, М. Л.
Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. - Одеса, 2020. - 252 с.
343.13(73)(076)
B12
Bachman, Ronet D.
The Practice of research in criminology and criminal justice : textbook. - London : SAGE, 2020. - XXIX, 580 p.
343.222
В316
Вереша, Р. В.
Теорії вини у кримінальному праві : монографія. - Київ : Алерта, 2020. - 260 с.
811.161.2'35(075.8)
О-572
Омельчук, С. А.
Правописний практикум з української мови. Норми нової редакції "Українського правопису" : для загальнносвіт. навч. закладах. - Київ : Грамота, 2020. - 224 с.
791.44(477)"19".071.2(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Леонід Биков. - Харків : Фоліо, 2020. - 123 с.
792(477)"19".071.2.028(092)
К603
Колесніченко-Братунь, Н. Р.
Ужвій. У піжмурки з долею. - Харків : Фоліо, 2020. - 124 с.
75(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Никифор Дровняк. - Харків : Фоліо, 2020. - 121 с.
82(477)"18
19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Гнат Хоткевич. - Харків : Фоліо, 2020. - 121 с.
82(477=411.16)"18
19"(092)
К783
Краснящих, А. П.
Шолом-Алейхем. - Харків : Фоліо, 2020. - 121 с.
347:340.134(477)
Х-207
Харитонов, Є. О.
Оновлення (кодифікації та рекодифікації) цивільного законодавства України: досвід, проблеми та перспективи : монографія. - Одеса : Фенікс, 2020. - 462 с.
343.1:341.231.14(4)
M21
Malby, Steven
Criminal theory and international human rights law. - London : Routladge, 2020. - XI, 237 p.
343.131:343.543(94+410)
I-54
Iliadis, Mary
Adversarial justice and victims'rights : reconceptualising the role of sexual assault victims : monograph. - London : Routledge, 2020. - XIII, 209 p.
343.2
7(410)(075.8)
С90
Cross, Noel
Criminal law for criminologists : principles and theory in criminal justice : handbook. - London : Routledge, 2020. - XXII, 274 p.
341.174(4):349.2
Р51
Рим, О. М.
Трудове право Європейського Союзу : монографія. - Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2020. - 596 с.
343.131.5:006.032(477)
Б129
Бабчинська, Т. В.
Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до вимог міжнародних стандартів: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. - Одеса : Гельветика, 2020. - 222 с.
електронний ресурс
343.14(477)
З-138
Завтур, В. А.
Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика : монографія. - Одеса : Гельветика, 2020. - 248 с.
341.1
8(075.8)
М581
Міжнародне публічне право : підруч. : у 2 т. - Основи теорії. - Т. 1. - 2020. - 416 с.
341.1
8(075.8)
М581
Міжнародне публічне право : підруч. : у 2 т. - Основні галузі. - Т. 2. - 2020. - 624 с.
327.5(4)-049.5"652"
"20"
А878
Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : монографія : у 2 ч. - Від Давнього Риму до Другої світової війни. - Ч. 1. - 2020. - 180 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє : матеріали 10-ої Міжнар. (Ювілейна) наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 6 листоп. 2020 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса, 2020. - 720 с.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14122
електронний ресурс
346(477)(094.1)
Г722
Господарський кодекс України : із змін. та допов. станом на 01 березня 2020 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2020. - 170 с.
341.9(075.8)
М581
Міжнародне приватне право : підручник. - Харків : Право, 2020. - 408 с.
343.8(477)(073)
К823
Кримінально-виконавче право України : навч.-метод. посібник. - Одеса : Фенікс, 2020. - 112 с.
343.9(073)
К82
Кримінологія : навч.-метод. посібник для студ ф-ту адвокатури спец. -081 Право спеціалізація - "адвокатська діяльність". - Одеса : Фенікс, 2020. - 120 с.
340:316.3(477)(063)
У-453
Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 16 травня 2020 р.). - Одеса : Гельветика, 2020. - 920 с.
347(477)(094.1)
О-60
Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів : колективна монографія. - Одеса : Гельветика, 2020. - 674 с.
174:340(73)(075.8)
R83
The Routledge handbook of criminal justice ethics. - New York : Routledge, 2020. - XIX, 398 p.
347(477)(094.1)
Ц58
Цивільний кодекс України : із змін. та допов. станом на 17 лютого 2020 р. : офіц. текст. - Київ : Прав. єдність, 2020. - 316 с.
Показано 30 (119)