UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: серп. - жовт. 2023

346(073)
B73
Boichenko, E. G.
Economic law (General part) : tutorial manual on the course of lectures in English for stud. of Nat. Univ. "Odesa acad. law". - Odesa : Pechat. dom, 2021. - 100 p.
340(477)(063)
Є244
Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 17 червня 2022 р. ) : у 2 т. - Т. 2. - 2022. - 1004 с.
007:004.73(063)
П27
Передові технології в інформаційно-комунікаційній інженерії (ПТІКІ '2023) : матеріали конф. ( Одеса, 17-20 липня 2023 р. ). - Одеса, 2023. - 102 с.
346(073)
B73
Boichenko, E. G.
Economic law (special part) : tutorial manual on the course of lectures in English for stud. of Nat. Univ. "Odesa acad. law". - Odesa : Pechat. dom, 2021. - 103 p.
343.8(477)(073)
К823
Кримінально-виконавче право України : навч.-метод. посібник. - Одеса : Фенікс, 2020. - 112 с.
343.9(073)
К82
Кримінологія : навч.-метод. посібник для студ ф-ту адвокатури спец. -081 Право спеціалізація - "адвокатська діяльність". - Одеса : Фенікс, 2020. - 120 с.
75(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Никифор Дровняк. - Харків : Фоліо, 2020. - 121 с.
82(477)"18
19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Гнат Хоткевич. - Харків : Фоліо, 2020. - 121 с.
82(477=411.16)"18
19"(092)
К783
Краснящих, А. П.
Шолом-Алейхем. - Харків : Фоліо, 2020. - 121 с.
791.44(477)"19".071.2(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Леонід Биков. - Харків : Фоліо, 2020. - 123 с.
82(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Валер'ян Підмогильний. - Харків : Фоліо, 2021. - 123 с.
82(477)"18
19"(092)
П16
Панасенко, Т. М.
Леся Українка. - Харків : Фоліо, 2021. - 123 с.
82(477.83
86)"19"(092)
П12
Павлишин, А.
Бруно Шульц. - Харків : Фоліо, 2021. - 123 с.
792(477)"19".071.2.028(092)
К603
Колесніченко-Братунь, Н. Р.
Ужвій. У піжмурки з долею. - Харків : Фоліо, 2020. - 124 с.
82(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Євген Плужник. - Харків : Фоліо, 2021. - 124 с.
75(477)"19"(092)
П326
Пінчевська, Б. М.
Микола Глущенко. - Харків : Фоліо, 2021. - 124 с.
78(477)"19
20"(092)
К469
Кияновська, Л. О.
Мирослав Скорик. - Харків : Фоліо, 2021. - 124 с.
340.113
А941
Афанасьєва , М.
Правова аргументація та юридичне письмо : монографія. - Одеса : Юридика, 2023. - 124 с.
82(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Олег Ольжич. - Харків : Фоліо, 2021. - 125 с.
82(477)"19"(092)
К629
Коляда, І. А.
Віктор Домонтович. - Харків : Фоліо, 2021. - 126 с.
94(477)"19"(092)
К629
Коляда, І. А.
Євген Коновалець. - Харків : Фоліо, 2023. - 126 с.
94(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Андрій Мельник. - Харків : Фоліо, 2023. - 126 с.
784(477)"19
20".071.2(092)
З-459
Згурська, М.
Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 2021. - 127 с.
347.91(073)
Р64
Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах : навч.-метод. посібник для студ. денної форми навч. ф-ту "Цивільної та господарської юстиції". - Одеса : Фенікс, 2021. - 128 с.
340.116(073)
Ч-82
Чувакова, Г. М.
Правові системи сучасності : навч.-метод. посіб. - Одеса : Фенікс, 2021. - 129 с.
343.2:122(477)
М896
Музика, А. А.
Каузальність і кримінальний закон в аспекті правового прагматизму : монографія. - Київ : Паливода А. В., 2023. - 144 с.
347.91
95(477)(094.1)
Ц58
Цивільний процесуальний кодекс України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 05.02.2021 р. - Суми : ВВП Нотіс, 2021. - 152 с.
14.01.22
З-433
Зверхановський, О. А.
Вдосконалення конструкції повних знімних протезів у комплексі профілактики протезних стоматитів : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 : 22- охорона здоров'я. - Одеса, 2020. - 162 с.
342.724(477):341
К80
Кресін, О. В.
Корінні народи: міжнародне право та законодавство України : монографія. - Київ : Норма права, 2021. - 168 с.
346(477)(094.1)
Г722
Господарський кодекс України : із змін. та допов. станом на 01 березня 2020 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2020. - 170 с.
Показано 30 (119)