doc_out_title

340.132(063)
С916Сучасний правопорядок : національний, інтегративний та міжнародний виміри. - Одеса : Фенікс, 2008. - 17 с.
343.3
7(477)(079)
Т989
Тютюгін, В. І.
Кримінальне право України. Особлива частина : посіб. для підгот. до заліків та іспитів. - Харків : Право, 2021. - 188 с.
821(477)"18
19"(076.6)
У-453
Українська література : хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). - Київ : Грамота, 2018. - 496 с.
347.91
95:347.721(477)
К688
Корпоративні спори : комент. судової практики. - Харків : Право, 2018. - 288 с.