Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
library@onua.edu.ua Україна, 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23Пн.-Пт.: з 09:00 до 19:00 Суб.: з 10:00 до 18:00
Авторизація

Вебліографічний посібник «Європейські та американські веб-ресурси з правової тематики»

Назва Веб-сайта Адреса веб-сайта Опис ресурсу
1.       Audiovisual Library of International Law      https://legal.un.org/poa/avl.html   Наук бібліотека містить посилання на веб-ресурси, що надають матеріали щодо міжнародного права, які можуть бути корисними для дослідника.
2.       International Association of Law Libraries https://iall.org/ IALL публікує Міжнародний журнал з правової інформації та сприяє доступу до правової інформації
3.       Willamete University College of Law https://willamette.edu/law/longlib/index.html Містить юридичні бази даних Willamete University College of Law
4.       World Legal Resource Center: Internet Law Library  https://www.americanbar.org/groups/international_law/international-projects/international-legal-resource-center/ Пошук різних міжнародних юридичних ресурсів та сайтів
5.       Wisconsin State Law Library http://wilawlibrary.gov/topics/internatio nal.php Ресурси державної юридичної бібліотеки Вісконсіна, посилання з юридичної тематики
6.       Bodleian Law Library  https://www.bodleian.ox.ac.uk/libraries/law Міжнародні юридичні ресурси
7.       International Law Library http://www.worldlii.org/int/special/ihl/ Бази даних бібліотеки з міжнародного права
8.       Carnegie Mellon University Libraries https://www.library.cmu.edu/find Пошук ресурсів у бібліотеках Корнегі-Меллона
9.        The Catalog of the University of California Libraries https://uci.on.worldcat.org/discovery Каталог бібліотек Каліфорнійського університету
10.    Cornell University Library Catalog https://catalog.library.cornell.edu/ Каталог бібліотеки Корнельського університету
11.    Princeton University Library Main Catalog https://catalog.princeton.edu/ Головний каталог Принстонського університету
12.     Hollis Catalog Harvard Libraries https://library.harvard.edu/services-tools/hollis Каталог Гарвардських бібліотек
13.    The British Library http://www.bl.uk/ Культурний та інтелектуальний ресурс, покликаний заповнити потреби сучасних дослідників
14.     Copac National, Academic, and Specialist Library Catalogue https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/ Пошук британських та ірландських академічних, національних та спеціалізованих бібліотечних каталогів
15.     The European Library https://www.theeuropeanlibrary.org/ Призначений для задоволення потреб наукової спільноти у всьому світі, Інтернет-портал пропонує швидкий та легкий доступ до колекції  національних бібліотек Європи та провідних європейських наукових бібліотек.
16.    National Research Council Canada https://nrc.canada.ca/en Є одним із найбільших у світі джерел інформації у всіх галузях науки, технології, інженерії та медицини.
17.    HighWire Stanford University https://www.highwirepress.com/ Відіграє унікальну роль у видавничому бізнесі, як частина академічної бібліотеки та першокласна наукова установа
18.    SCIRUS for scientific information only http://scirus.com Пошукова система наукового застосування. Є найповнішим інструментом наукового дослідження в Інтернеті. Дозволяє дослідникам шукати не лише журнали, а й домашні сторінки науковців, навчальні курси, репозиторії та отримати необхідну достовірну інформацію за посиланнями більш ніж на 430 мільйонів проіндексованих сторінок наукових текстів та документів.
19.    LexisNexis Butterworths Online Legal Library https://www.lexisnexis.com Доступ до Юридичної Бібліотеки Legal Library як єдине джерело забезпечується в режимі реального часу. Бібліотека є унікальним ресурсом, що забезпечує доступ до величезної кількості тлумачень, законодавчих актів, судових справ, свіжої інформації та матеріалів, у тому числі до каталогу найавторитетніших джерел, таких як Halsbury's Law of England, All England Law Reports, Harvey on Industrial Relations, De Voil Indirect Tax Service та Simon's Direct Tax Service.
20.    The World Organization for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters https://www.hcch.net/en/home Надає загальну інформацію про конференцію Гааги, а також докладну та оновлену інформацію про Гаазьку конвенцію: тексти конвенцій, бібліографії та інформацію, що стосується органів, призначених відповідно до конвенцій про судове та адміністративне співробітництво, пояснювальні звіти тощо.
21.    World Trade Organiztion https://www.wto.org/ Надає доступ до офіційних документів СОТ та комітетів, а також низку інших ресурсів, таких як статистика торгівлі, економічні дослідження, публікації СОТ. Тут також можна знайти "правові документи" - угоди СОТ, які в сукупності формують правову базу СОТ.
22.    International Chamber of Commerce http://iccwbo.org/ ICC (Міжнародна торгова палата) є голосом світового бізнесу, що виступає світовій економіці як сили для економічного зростання, створення робочих місць та процвітання.
23.     United Nations Conference on Trade and Development http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) – орган Генеральної Асамблеї ООН
24.    Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) http://ww.oced.org/ Місією Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є сприяння політиці, яка дозволяє покращити економічний та соціальний благополуччя людей у ​​всьому світі.
25.    United Nations Commission on International Trade Law http://www.uncitral.org/uncitral/en/inde x.html  Основний юридичний орган системи Організації Об'єднаних Націй у галузі права міжнародної торгівлі. Юридичний орган з універсальним членським складом, що вже протягом понад 40 років спеціалізується у проведенні реформ у галузі комерційного права в усьому світі. Предмет турботи ЮНСІТРАЛ: модернізація та узгодження норм міжнародної комерційної діяльності.
26.    International Institute for the Unification of Private Law http://www.unidroit.org/https://www.iosco.org/ Міжнародна організація комісій із цінних паперів
27.     World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int/portal/index.html.en Всесвітня організація інтелектуальної власності. Місія полягає у сприянні інноваціям в економічному, соціальному та культурному розвитку всіх країн на основі збалансованої та ефективної міжнародної системи інтелектуальної власності.
28.    International Labour Organization http://www.ilo.org/global/langen/index.htm Міжнародна організація праці - спеціалізована установа ООН. міжнародна організація, яка займається питаннями регулювання трудових відносин
29.    International Trade Law http://www.jus.uio.no/lm Право міжнародної торгівлі
30.     Pace Law School http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/links.html База посилань Інституту міжнародного комерційного права
31.     European Judicial Network in Civil and Commercial Matters http://ec.europa.eu/civiljustice/ Європейська судова мережа з цивільних та торгових справ
32.    American Society of Comparative Law https://ascl.org/ Американське суспільство порівняльного права
33.    British Institute of International and Comparative Law http://www.biicl.org/ Британський інститут міжнародного та порівняльного права виконує місію щодо поліпшення розуміння міжнародного та порівняльного права, щодо затвердження верховенства права.
34.    The European Free Trade Association http://www.efta.int/ Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) є міжурядовою організацією, створеною для сприяння вільній торгівлі та економічній інтеграції.
35.    Court of Justice of the European Union http://www.curia.europa.eu/ Надає документацію, приклади судових справ та різну юридичну інформацію.
36. European Investment Bank http://www.eib.org Європейський інвестиційний банк – державна фінансово-кредитна установа Європейського союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довгострокових кредитів.
37.The European Bank for Reconstruction and Development http://www.ebrd.com/pages/homepages.html Інвестиційний механізм для підтримки ринкової економіки та демократії у 29 країнах – від Центральної Європи до Центральної Азії.
38. Free Trade Area of the Americas http://www.imf.org/external/index.htm Міжнародний валютний фонд
39.Multilateral Investment Guarantee Agency http://www.miga.org Місія Багатостороннього агенства з інвестиційних гарантій полягає у сприянні прямим іноземним інвестиціям у країни, що розвиваються, міжнародних справах, а також сприянню їх застосуванню шляхом проведення наукових досліджень, публікацій та заходів.
40.Latin American Network Information Center http://www.lanic.utexas.edu/ Пошукова система, каталог інтернет-ресурсів країн Латинської Америки
Directory of Open Access Journal (DOAJ) http://www.doaj.org/ Повнотекстові, наукові рецензовані журнали багатьма мовами з таких дисциплін, як економіка, філософія, історія, політика та багато інших. ін База включає понад  19,757 найменувань журналів, 784 з яких доступні для постатейного пошуку. Загалом у директорії  9 163 491 наукових статей. Можливий перегляд журналів за назвами та за рубриками.
41.Online Books Page https://onlinebooks.library.upenn.edu/ Містить понад 15 тис. повнотекстових книг та інших видань англійською мовою. Пошук за автором, назвою та ключовими словами. Колекція має посилання на інші книги, розміщені в Інтернеті.
42.     World-newspapers http://www.woiid-newspapers.com/ Каталог англомовних газет, журналів та сайтів новин, що видаються в усьому світі. Пошук - за назвами видань та анотаціями до них. Можна вибрати видання за тематичними рубриками або країною публікації.
43.     ScioTopics http://www.scitopics.com Авторитетна інформація для вчених та дослідників. Ресурс створений для обміну знаннями в науковій спільноті та підтримується вченими-експертами, представляє найсвіжішу та найточнішу веб-інформацію та інформацію з періодики в різних галузях науки.
44.      Online Computer Library Center (OCLC) http://www.oclc.org/global/default.htm Комплексний інформаційно-дослідницький бібліотечний центр. Зведені каталоги містять інформацію про 46 млн. книг, карт, архівів, проіндексовано 35 тис. наукових та бізнес-журналів, ведеться сім повнотекстових баз даних.
45.     Academic Lexis-Nexis https://www.lexisnexis.com/en-us/professional/academic/nexis-uni.page Надає доступ до 29 тис. джерел (включаючи повнотекстові наукові журнали) з економіки, права та інших галузей знань.
46.     Law Moose World Legal Resource Center http://lawmoose.com/internetlawlib/89.htm Пошук різних міжнародних юридичних ресурсів та сайтів
High WireInnovation in http://home.highwire.org/ Відіграє унікальну роль у видавничому бізнесі, як частина академічної бібліотеки та першокласна наукова установа
the Service of    
the Scholarly    
Community    
47.    T Free Trade of the Americas Draft rericas - FTAA http://www.ftaa-alca.org/alca_e.asp Американська зона вільної торгівлі
48.    European Commission http://ec.europa.eu/civiljustice Європейська судова мережа з цивільних та торгових справ
49.    5 The World Bank ttt3The/  http://www.worldbank.org Світовий банк є одним з найважливіших джерел фінансової та технічної допомоги, що надається країнам світу, що розвиваються.
сайт порівняльного права.org http://www.comparativelaw.org/ Американське суспільство порівняного права
50.      British Institute of International and Comparative Law http://www.biicl.org Британський інститут міжнародного та порівняльного правознавства (BIICL) – один із провідних незалежних дослідницьких центрів міжнародного та порівняльного правознавства у світі. Наші високоякісні дослідницькі проекти, семінари та публікації охоплюють практично всі галузі міжнародного публічного та приватного права, порівняльного правознавства та європейського права, і ми перебуваємо в авангарді дискусій з багатьох сучасних проблем міжнародного та порівняльного права. BIICL включає інноваційний Бінгамський центр верховенства права, який приділяє особливу увагу багатьом питанням верховенства права в усьому світі.
51.      ЛАНІК – Латиноамериканський мережевий інформаційний центр http://www.lanic.utexas.edu Надійний інтернет-портал з контентом з латиноамериканських досліджень з 1992 року.
52.      DOADJ http://www.doaj.org Повнотекстові, наукові рецензовані журнали багатьма мовами
53.      Сторінки онлайн-книг http://www.onlinebooks.library.upenn.edu Містить понад 15000 повнотекстових книг та інших видань англійською мовою
World-Newspapers.comСвітові газети, журнали та новинні сайти англійською мовою https://www.world-newspapers.com/ Каталог англомовних газет, журналів та повинних сайтів, що видаються у всьому світі
54.      SciTopics  http://www.scitopics.com Авторитетна інформація для вчених та дослідників. Ресурс створений для обміну знаннями в науковій спільноті та підтримується вченими-експертами.
55.      WorldCat https://www.oclc.org/en/worldcat.html Комплексно інформаційно-дослідницький бібліотечний центр.WorldCat - це найповніша у світі база даних з інформацією про бібліотечні колекції. OCLC забезпечує якість, доступність та цінність. Бібліотеки-члени забезпечують основу. Партнери підтримують зростання World Cat.
56.      Міжнародний суд правосуддя https://www.icj-cij.org/ сайт Міжнародного Суду ООН у Гаазі
57.      FindLaw ресурси для юристів https://lp.findlaw.com/ Юридична інформація, яка веде впередFindLaw для юристів – цінний актив для вашої юридичної кар'єри. Знайдіть безкоштовні ресурси для кожного етапу вашого шляху: від вибору юридичної школи до управління практикою.
58.      Discovered – про фінанси і не тільки http://discovered.com.ua/glossary «Discovered» (Гроші, банки, страхування, економіка та бізнес)
59.      Організація об’єднаних націй https://www.un.org/ru/about-us/member-states/ukraine Сайт ООН
60.      Електронний журнал порівняльного правознавства https://www.ejcl.org Electronic Journal of Comparative Law  “Електронний журнал порівняльного права»
61.      «Розвиток» Міжнародне освітнє об'єднання з науково-дослідних та інформаційно-освітніх програм http://www.beljournal.evolutio.info/ Журнал міжнародного права та міжнародних відносин. Архів статей 1996-2023 років.
62.      EZB Electronic Journals Library http://ezb.uni-regensburg.de Електронна бібліотека журналів. Сайт німецькою та англійською мовами
67. Social Science Research Network (SSRN) https://www.ssrn.com/index.cfm/en/ SSRN (Social Science Research Network) – це електронний ресурс  (репозиторій) наукових публікацій на теми гуманітарних та соціологічних дисциплін

 

 

Українські веб-ресурси з правової тематики

Назва Веб-сайту Адреса веб-сайту Опис ресурсу
1.   Chitalka http://chitalka.info/ Студентська електронна бібліотека "ЧИТАЛКА
2.   Електронна бібліотека Князева http://www.ebk.net.ua/ Книги, навчальні посібники з права, економіки, соціології тощо.
3.   Law & Busines Юридична консалтингова компанія http://law.biz.ua/ ЮКК «Закон і бізнес» це компанія яка віддано піклується про своїх клієнтів надаючи надійну, стабільну та високопрофесійну підтримку/допомогу в щоденному житті. Ключовим напрямком розвитку компанії є впровадження сучасних технологій та інструментів в юридичну та господарську діяльність задля того, щоб надавати більш оперативні, якісні, та організовані послуги для своїх клієнтів 
4.   Економіко-правова бібліотека http://www.vuzlib.net/ Безкоштовна бібліотека з економіки, фінансів, права.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/portal/ Наукова періодика України (журнали та газети в електронному варіанті)
5.         Український юридичний портал http://radnuk.info/ Радник – Український юридичний портал на якому Ви зможете знайти всю необхідну вам юридичну інформацію та отримати професійну юридичну допомогу.
6.         Портал європейських студій в Україні https://eustudy.at.ua/ Українська асоціація європейських студій
7.         Українська газета «Голос України» http://www.golos.com.ua/ Газета всебічно висвітлює діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. В газеті подається інформація про події в Україні та закордоном, висвітлюються проблеми життя суспільства та соціального захисту населення, питання зміцнення законності, культурного життя тощо. 
8.         Кореспондент. net http://korrespondent.net/ Новини сьогодні - новини України сьогодні. Головні новини в Україні та світі онлайн, всі надзвичайні новини дня - політика, економіка тощо.Архів журналу доступний авторизованим користувачам
9.         Факти. fakty.ua http://fakty.ua/ Найсвіжіші новини України та світу, статті, коментарі та аналітика від експертів та редакції газети "Факти"
10.      Українська правда http://www.pravda.com.ua/ Українська правда - новини про Україну. Заснована Георгієм Гонгадзе у 2000 році 
11.      Перще юридичне видавництво України Юрінком Інтер https://yurincom.com/ Юридична Україна, юридичний вісник України, часопис Українського судочинства, Бюлетень законодавства і юридичної практики України.
12.      Видавництво Юридична практика https://pravo.ua/ PRAVO.UA — видавництво "Юридична практика". Головний інформаційний портал юристів України. Новини, аналітика, статті, інтерв'ю та форуми.
13.      Газета «Вечірня Одеса» http://vo.od.ua/https://vo.od.ua/issues/ Повний архів номерів
14.      Юридична газета online https://yur-gazeta.com/ Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання. Правові огляди фахівців з питань державотворення, судової реформи та практики. Видається з 2003 року.
15.      Закон і Бізнес https://zib.com.ua/ Архів номерів з 2004 по 2023 роки
16.      KP.UA http://odessa.kp.ua/ Архів номерів з 2011 по 2023 роки
17.      НБ Чернівецький національний університет http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuk.html Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Правознавство.  Архів повнотекстових статей збірника з 1996 по 2013 рр.
18.      Журнал Верховної Ради України «Віче» https://veche.kiev.ua/ Архів статей
19.      Журнал «Офіційний вісник України» https://ovu.com.ua/https://vespi.dpcoi.com.ua/ Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник     України» — це єдине друковане видання, яке включає в себе повні офіційні тексти поточного законодавства України, аналогів якого в Україні немає.
20.    Юридичний журнал «Право України» https://pravoua.com.ua/ua/ Юридичний журнал «Право України» – Загальнодержавне періодичне юридичне видання
21.    Єдиний державний реєстр судових рішень https://reyestr.court.gov.ua/ Веб-сайт призначено для пошуку та перегляду документів Єдиного державного реєстру судових рішень
22.    Ratio Decidendi (АБО – RD) Юридичний портал http://rd.ua Ratio Decidendi (АБО – RD) — інформаційно-аналітичний юридичний портал із правовими позиціями, що сформовані на підставі судових рішень судів вищих інстанцій з усіх юрисдикцій, у тому числі з міжнародних.

 

Календар українських свят
Календарь Украины