ОНЮА: Нові надходження: янв. 2019 - янв. 2022
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет

Нові надходження: янв. 2019 - янв. 2022

Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : зб. наук. праць. - 2002. - № 2. - 300 с.
Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі* : офіц. вид. перекладів рішень Європейського суду з прав людини. - 2006. - № 3. - 238 с.
Vivat justitia!* : міжнар. студент. наук.-юрид. альманах. - 2004. - Вип. 3. - 112 с.
Сучасні тенденції розвитку держави та права України : зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 2. - 289 с.
Актуальні проблеми європейської інтеграції : зб. ст. з питань європейської інтеграції та права. - 2009. - Вип. 5. - 262 с.
Проблеми філософії права : міжнародний часопис. - 2008-2009. - Т. 6-7. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2009. - Вып. 1. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2011. - Вып. 3. - 232 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2010. - Вып. 2. - 362 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2012. - № 2(39). - 424 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2011. - № 2 (37). - 312 с.
Информационный бюллетень. - 2010. - № 18, Ч. 1 (22 января 2010 г.). - 552 с.
Информационный бюллетень. - 2010. - № 18, Ч. 2 (22 января 2010 г.). - 555-1064 с.
Информационный бюллетень. - 2010. - № 18, Ч. 3 (22 января 2010 г.). - 1069-1530 с.
343.19(477)(063)
В866
Всеукраїнська школа з кримінальної юстиції ім. В. П. Колмакова : програма конф. ( м. Одеса, 27-28 квіт. 2016 р. ). - 12 с.
340(062)
Д362
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів 5-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2012 р.). - Ч. 2. - 288 с.
Актуальні проблеми політики* : зб. наук. праць. - 2017. - Вип. 60. - 332 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 2. - 188 с.
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Сер. "Державне управління"* : наук. журнал. - 2018. - № 3 (90). - 194 с.
Гілея : історичні науки, філософські науки, політичні науки. - 2018. - Вип. 134 (№ 7). - 408 с.
Гілея : історичні науки, філософські науки, політичні науки. - 2018. - Вип. 135 (№ 8). - 418 с.
Гілея : історичні науки, філософські науки, політичні науки. - 2018. - Вип. 136 (№ 9). - 330 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2009. - № 2 (33). - 487 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2010. - № 1 (34). - 434 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2011. - № 1 (36). - 414 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць. - 2016. - Вип. № 3. - 312 с.
Університетські наукові записки. Право. Економіка. Управління : часопис Хмельниц. ун-ту управління та права. - 2018. - Вип. 2 (66). - 314 с.
Держава і право. Сер. Юридичні і політичні науки* : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 81. - 338 с.
Держава і право. Сер. Політичні науки : зб. наук праць. - 2018. - Вип. 81. - 230 с.
Показано 30 (2170)