UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: вер. - лист. 2023

Вісник програми сприяння Парламенту України : [офіц. вісник Європ. Спільнот]. - 2002. - № 205 : Електронне урядування: окремі аспекти становлення. - 57 с.
Вісник програми сприяння Парламенту України : [офіц. вісник Європ. Спільнот]. - 2002. - № 209 : Ефективні виборчі технології. - 35 с.
Вісник програми сприяння Парламенту України : [офіц. вісник Європ. Спільнот]. - 2002. - № 211 : Помічники депутатів у Парламентах держав-учасниць Європейського Союзу : робочий док. Голов. наук.-дослід. упр. Європ. парламенту. - 53 с.
Вісник програми сприяння Парламенту України : [офіц. вісник Європ. Спільнот]. - 2002. - № 62 : Парламенський апарат: порівняльне дослідження. - 18 с.
Вісник програми сприяння Парламенту України : [офіц. вісник Європ. Спільнот]. - 2002. - № 64 : Регламент Парламенту: призначення, функції і тлумачення його положень. - 24 с.
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : наук.-теорет. журн. - 2001. - № 4. - 300 с.
Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство* : зб. наук. праць. - 1999. - Вип. 48. - 103 с.
Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство* : зб. наук. праць. - 1999. - Вип. 70. - 102 с.
Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство* : зб. наук. праць. - 2000. - Вип. 75. - 104 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 4. - 152 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 6. - 128 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2015. - № 2 (81). - 174 с.
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. № 3. - 355 с.
Університетські наукові записки. Право. Економіка. Управління : Часопис Хмельниц. ун-ту управління та права : Право. Економіка. Управління : часопис Хмельниц. ун-ту управління та права. - 2019. - Вип. 1-2 (69-70). - 212 с.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. праць. - 2017. - Вип. 6, Т. 2. - 146 с.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 2, Т. 1. - 198 с.
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Юридичні науки. - 2006. - № 72-73. - 106 с.
Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць. - 2017. - Вип. 5, Т. 2. - 234 с.
Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 1, Т. 2. - 234 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 10. - 184 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 9. - 166 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 7. - 210 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2013. - Вип. 5. - 110 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2011. - Вип. 3. - 190 с.
Право та державне управління : зб. наук. праць. - 2017. - № 4, Т. 1. - 191 с.
Вісник програми сприяння Парламенту України : [офіц. вісник Європ. Спільнот]. - 2003. - № 68 : Президентська, парламентська та змішана форма правління: досвід демократій Центрально-Східної Європи у контексті становлення системи державного управління в Україні. - 38 с.
Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство* : зб. наук. праць. - 2002. - Вип. 147. - 116 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 8. - 138 с.
Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : наук. зб. - 2015. - № 1 (14). - 164 с.
Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : наук. зб. - 2015. - № 2 (15). - 210 с.
Показано 30 (60)