UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: лют. - квіт. 2024

094.4"14
15"(477.74-25Од)(083.81
82)
С773
Стародруки кириличного шрифту XV - перша половина XVI ст : каталог колекції Одес. нац. наук. б-ки. - 2-ге вид., доп. - 160 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 1 (88). - 243 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 2 (89). - 262 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 3 (90). - 224 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2016. - № 3 (№ 86). - 282 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 43. - 452 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 44. - 426 с.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей]. - 2018. - Вип. 25
340.15(477)
П129
Паїк, В. І.
Корінь безсмертної України. - Київ : УВС, 2021. - 356 с.
821(477)"20"-311.6
Ф515
Філановський, О.
Провінціал : роман. - Харків : Ранок, 2021. - 432 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба : роман. - Харків : Школа, 2021. - 272 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба: мертвий сезон : роман. - Харків : Школа, 2021. - 240 с.
343.131.5:316.77(477)
Р191
Ракіпова, І. В.
Правозахисна комунікація потерпілого у кримінальному провадженні Украни : монографія Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Гельветика, 2021. - 496 с.
792(477)"19".071.2.028(092)
Д438
Дзюба, І.
Сергій Параджанов. Більший за легенду : [мемуарні нариси]. - Київ : Дух і літера, 2021. - 224 с.
340.12:1(075.8)
Р125
Рабінович, П. М.
Основи теорії та філософії права : навч. посіб. - Львів : Медицина і право, 2021. - 256 с.
821(477)"19
20"-31
З-128
Забужко, Оксана
Найдовша подорож : есей. - Київ : Комора, 2022. - 168 с.
821(477)"20"-31
Г372
Гербіш, Н.
Теплі історії до кави. - Київ : Брайт Букс, 2022. - 200 с.
821(477)"20"-31
М219
Малярчук, Т.
Забуття : роман. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 256 с.
821(477)"20"-311.8
Л932
Любка, А.
У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 384 с.
821(477)"20"-311.8
Л932
Любка, А.
Саудаде. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 192 с.
821(477)"20"-31
П844
Прохасько, Т.
Так, але ... : [есеї]. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 128 с.
811.161.2(038)
С481
Словник української мови : у 20 т. - Підкуса-Покірно. - Т. 13. - 2022. - 935 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Ш799
Шостий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2022. - 350 с.
347.764:368(075.8)
С836
Страхове право : навч. посіб. для аудиторного і самост. вивчення курсу Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Гельветика, 2022. - 290 с.
94(477)"1939
45"
В429
Війна і міф. Невідома Друга світова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2022. - 272 с.
746.3(477)
Б353
Бебешко, Лідія
Українські вишиванки : орнаменти, композиції. - Харків : КСД, 2023. - 127 с.
821(477)"20"-31
С79
Стеблівський, Є.
Клич індички : роман. - Харків : Фабула, 2023. - 304 с.
811.111(076)
П32
Підготовка до єдиного вступного іспиту з англійської мови : практикум для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : у 2 ч. - Ч. 1. - 2023. - 160 с.
343.13(477)(094.1)
К823
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змін. та допов. станом на 07 берез. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 390 с.
Показано 30 (74)