UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: лют. - квіт. 2024

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей]. - 2018. - Вип. 25
347.771(477)(073)
П201
Патентна юстиція : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів освіти галузі знань 08 "Право" за спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 104 с.
746.3(477)
Б353
Бебешко, Лідія
Українські вишиванки : орнаменти, композиції. - Харків : КСД, 2023. - 127 с.
821(477)"20"-31
П844
Прохасько, Т.
Так, але ... : [есеї]. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 128 с.
343.85:351.74(477)(073)
К88
Кубаєнко, А. В.
Превентивна діяльність підрозділів Національної поліції України : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня магістра у НУ "ОЮА", галузь знань 26 "Цивільна безпека" спец. 262 "Правоохоронна діяльність" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 128 с.
351.74(477)(073)
К88
Кубаєнко, А. В.
Сучасні практики поліцейської діяльності : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня магістра у НУ "ОЮА", галузь знань 26 "Цивільна безпека" спец. 262 "Правоохоронна діяльність" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 144 с.
347.77.028(477)(073)
П68
Права інтелектуальної власності та їх захист : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів вищ. освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 "Право" за спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 154 с.
821(477)"19"-1
И75
Йогансен, М.
Вибрані твори : [поезія, проза]. - Київ : Yakaboo Publishing, 2023. - 160 c.
811.111(076)
П32
Підготовка до єдиного вступного іспиту з англійської мови : практикум для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : у 2 ч. - Ч. 1. - 2023. - 160 с.
094.4"14
15"(477.74-25Од)(083.81
82)
С773
Стародруки кириличного шрифту XV - перша половина XVI ст : каталог колекції Одес. нац. наук. б-ки. - 2-ге вид., доп. - 160 с.
344:004(075.8)
Л634
Лісовський, П. М.
Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. - Київ : Ліра-К, 2023. - 162 с.
821(477)"19
20"-31
З-128
Забужко, Оксана
Найдовша подорож : есей. - Київ : Комора, 2022. - 168 с.
343.5(477)
Б779
Бойченко, В. П.
Суспільна мораль та антропологія в Україні : монографія. - Одеса : Фенікс, 2023. - 172 с.
821(477)"19
20"-1
Ж15
Жадан, С.
Життя Марії : книга віршів і перекладів. - Чернівці : Видав. Померанцев С., 2023. - 184 с.
821(477)"20"-311.8
Л932
Любка, А.
Саудаде. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 192 с.
821(477)"20"-31
Г372
Гербіш, Н.
Теплі історії до кави. - Київ : Брайт Букс, 2022. - 200 с.
94(477)(063)
С548
Соборність України: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф. ( м. Київ, 19 січня 2023 р. ). - Київ, 2023. - 208 с.
821(477)"20"-31
Ч-56
Чех, А.
Точка нуль. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2023. - 216 с.
792(477)"19".071.2.028(092)
Д438
Дзюба, І.
Сергій Параджанов. Більший за легенду : [мемуарні нариси]. - Київ : Дух і літера, 2021. - 224 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 3 (90). - 224 с.
343.28
.29(477)
Б912
Бурдін, В. М.
Обмежувальні засоби в кримінальному праві України : монографія. - Львів, 2023. - 232 с.
343.196
С454
Скрипник, Д. О.
Правові позиції Верховного Суду в кримінальному провадженні : монографія. - Київ : Алерта, 2024. - 232 с.
821(477)"20"-31
М219
Малярчук, Т.
Звірослов. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2023. - 239 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба: мертвий сезон : роман. - Харків : Школа, 2021. - 240 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 1 (88). - 243 с.
340.12:1(075.8)
Р125
Рабінович, П. М.
Основи теорії та філософії права : навч. посіб. - Львів : Медицина і право, 2021. - 256 с.
821(477)"20"-31
М219
Малярчук, Т.
Забуття : роман. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 256 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 2 (89). - 262 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба : роман. - Харків : Школа, 2021. - 272 с.
Показано 30 (74)