UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: лют. - квіт. 2024

Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 1 (88). - 243 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 2 (89). - 262 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 3 (90). - 224 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2016. - № 3 (№ 86). - 282 с.
821(477)"19"-1
И75
Йогансен, М.
Вибрані твори : [поезія, проза]. - Київ : Yakaboo Publishing, 2023. - 160 c.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба: мертвий сезон : роман. - Харків : Школа, 2021. - 240 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба : роман. - Харків : Школа, 2021. - 272 с.
94(477)"1939
45"
В429
Війна і міф. Невідома Друга світова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2022. - 272 с.
344:004(075.8)
Л634
Лісовський, П. М.
Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. - Київ : Ліра-К, 2023. - 162 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Д339
Дванадцятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 317 с.
821(477)"2022"-31
В633
Воєнний стан : антологія. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2023. - 368 с.
821(477)"20"-31
М219
Малярчук, Т.
Забуття : роман. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 256 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 10 листоп. 2023 р. ) Друкований та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 532 с.

https://hdl.handle.net/11300/27113
електронний ресурс
821(477)"19
20"-31
Ж15
Жадан, С.
Інтернат : роман. - Чернівці : Видав. Померанцев С., 2023. - 336 с.
821(477)"20"-31
К939
Кур'ята, Н.
Дзвінка. Українка, народжена в СРСР. - Київ : Лабораторія, 2023. - 374 c.
821(477)"19
20"-312.9
К383
Кідрук, Макс
Бот. Атакамська криза : роман. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 544 с.
821(477)"19
20"-312.9
К383
Кідрук, М.
Де немає Бога : роман. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 480 с.
821(477)"19
20"-312.9
К383
Кідрук, М.
Жорстоке небо : роман. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 608 с.
94(477)"1939
45"
Д76
Друга світова. Непридумані історії: (Не) наша, жива, інша. - Харків : Віват, 2023. - 304 с.
821(477)"19
20"-1
Ж15
Жадан, С.
Життя Марії : книга віршів і перекладів. - Чернівці : Видав. Померанцев С., 2023. - 184 с.
821(477)"19
20"-31
М342
Матіос, М.
Букова земля : роман-панорама завдожки у 225 років. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023. - 928 с.
94(477)
К782
Красножон, А. В.
10 розмов про історію України. Від короля Данила до гетьмана Мазепи. - Харків : Фоліо, 2024. - 381 с.
342.9(477)(075.8)
З-14
Загальне адміністративне право України : підручник Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2023. - 792 с.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: "Право" : [збірник статей]. - 2018. - Вип. 25
347.78.031:174.7(073)
А381
Академічна доброчесність : навч.-метод. посіб. для підгот. здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 "Право", 29 "Міжнар. відносини", о5 "Соціальні та поведінкові науки" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юридика, 2024. - 92 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 43. - 452 с.
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. - 2022. - Вип. 44. - 426 с.
340.15(073)
А676
Аніщук, Н. В.
Історія держави та права : метод. рекомендації для підготовки до практ. занять та самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищ. осіти, галузі знань 08 "Право", спец. 081 "Право" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 68 с.
81'373(073)
L63
Lexicology : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спец. 035 "Філологія" Друкований документ та електронний аналог. - Суми : Університет. книга, 2024. - 58 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Показано 30 (74)