ОНЮА: Нові надходження: апр. - июн. 2022
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет
Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: апр. - июн. 2022

351.746.2(063)
Д362
Державне бюро розслідувань: досвід становлення : матеріали 2-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 черв. 2019 р.). - Одеса : Юрид. літ., 2019. - 476 с.
Вроцлавсько-львівський юридичний збірник. - 2021. - № 12. - 252 с.
Вісник Львівського університету. Серія юридична* : зб. наук. праць. - 2021. - Вип. 73. - 189 с.
340(477)(063)
П781
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали 28-ої звітної наук.-практ. конф. ( м. Львів, 3-4 лютого 2022 р. ). - Ч. 1. - 2022. - 249 с.
340(477)(063)
П781
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали 28-ої звітної наук.-практ. конф. ( м. Львів, 3-4 лютого 2022 р. ). - Ч. 2. - 2022. - 257 с.
12.00.03
Н472
Некіт, К. Г.
Право приватної власності в інформаційному суспільстві: цивілістична теорія і практика реалізації : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2021. - 515 с.
12.00.08
Л173
Лазаренко, В. В.
Кримінально-правова характеристика приховування кримінального правопорушення: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса, 2021. - 216 с.
Показано 7 (7)