ОНЮА: Нові надходження: мая 2019 - мая 2022
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет
Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: мая 2019 - мая 2022

Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі* : офіц. вид. перекладів рішень Європейського суду з прав людини. - 2006. - № 3. - 238 с.
Vivat justitia!* : міжнар. студент. наук.-юрид. альманах. - 2004. - Вип. 3. - 112 с.
Сучасні тенденції розвитку держави та права України : зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 2. - 289 с.
Проблеми філософії права : міжнародний часопис. - 2008-2009. - Т. 6-7. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2009. - Вып. 1. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2011. - Вып. 3. - 232 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2010. - Вып. 2. - 362 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція : зб. наук. праць. - 2011. - Вип. 2. - 214 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2012. - № 2(39). - 424 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2011. - № 2 (37). - 312 с.
Информационный бюллетень. - 2010. - № 18, Ч. 1 (22 января 2010 г.). - 552 с.
Информационный бюллетень. - 2010. - № 18, Ч. 2 (22 января 2010 г.). - 555-1064 с.
Информационный бюллетень. - 2010. - № 18, Ч. 3 (22 января 2010 г.). - 1069-1530 с.
343.19(477)(063)
В866
Всеукраїнська школа з кримінальної юстиції ім. В. П. Колмакова : програма конф. ( м. Одеса, 27-28 квіт. 2016 р. ). - 12 с.
340(062)
Д362
Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів 5-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2012 р.). - Ч. 2. - 288 с.
343.2
7(079)(075.8)
Т367
Тестові завдання з кримінального права для підготовки до ЗНО для вступу до магістратури : навч. посібник. - Одеса : Юрид. літ., 2019. - 260 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2009. - № 2 (33). - 487 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2010. - № 1 (34). - 434 с.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і докум. журнал. - 2011. - № 1 (36). - 414 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2018. - Т. 25, № 1. - 240 с.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція : зб. наук. праць. - 2017. - Вип. 30, т. 1. - 145 с.
342.25(477)
І-227
Іванський, А. Й.
Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія. - Одеса : Гельветика, 2019. - 232 с.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право : науково-фаховий журн. - 2013. - Вип. 22 , Ч. 2, Т. 3. - 188 с.
Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 80. - 209 с.
Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 81. - 190 с.
Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 3 (24). - 208 с.
Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 1 (22). - 232 с.
12.00.03
Б484
Березовська, К. І.
Правове регулювання відносин усиновлення з іноземним елементом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса, 2019. - 22 с.
Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 2 (23). - 332 с.
12.00.10
Ш833
Шпенова, П. Ю.
Апарат суду в системі організаційного забезпечення судової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2019. - 19 с.
Показано 30 (2080)