UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: груд. 2023 - лют. 2024

Актуальні проблеми політики* : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 52. - 458 с.
349.6(477)(063)
Е457
Екологічне законодавство України через призму його історичного розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 09 квіт. 2021 р.). - Київ : Наук. Столиця, 2021. - 220 с.
343.9:343.352(477)(094.1)
З-192
Закон України про запобігання корупції : із змін. та допов. станом на 04 верес. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 212 с.
342.925(477)(094.1)
К576
Кодекс адміністративного судочинства України : із змін. та допов. станом на 08 верес. 2021 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2021. - 218 с.
342.925(477)(094.1)
К576
Кодекс адміністративного судочинства України : із змін. та допов. станом на 14 берез. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 222 с.
342.925(477)(094.1)
К576
Кодекс адміністративного судочинства України : із змін. та допов. станом на 23 верес. 2021 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2021. - 218 с.
349.2(477)(094.1)
К576
Кодекс законів про працю України : із змін. та допов. станом на 14 верес. 2021 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2021. - 108 с.
343.13(477)(075.8)
К823
Кримінальний процес України : підручник. - Одеса : Юридика, 2023. - 1104 с.
340:316.3(477)(063)
У-453
Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 24 трав. 2021 р.) : у 2 т. - Т. 1. - 2021. - 602 c.
340:316.3(477)(063)
У-453
Українське суспільство в умовах транзиції: сучасні виклики та напрямки розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 24 трав. 2021 р.) : у 2 т. - Т. 2. - 2021. - 638 c.
347(477)(094.1)
Ц58
Цивільний кодекс України : із змін. та допов. станом на 22 берез. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 330 с.
347.91
95(477)(094.1)
Ц58
Цивільний процесуальний кодекс України : із змін. та допов. станом на 01 квіт. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 252 с.
Показано 12 (12)