UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: лют. - квіт. 2024

Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 1 (88). - 243 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 2 (89). - 262 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2017. - № 3 (90). - 224 с.
Вісник Національної академії правових наук України* : зб. наук. праць. - 2016. - № 3 (№ 86). - 282 с.
821(477)"20"-311.8
Л932
Любка, А.
Саудаде. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 192 с.
821(477)"19
20"-31
З-128
Забужко, Оксана
Найдовша подорож : есей. - Київ : Комора, 2022. - 168 с.
343.13(477)(094.1)
К823
Кримінальний процесуальний кодекс України : із змін. та допов. станом на 07 берез. 2023 р. : офіц. текст. - Київ : Алерта, 2023. - 390 с.
821(477)"19"-1
И75
Йогансен, М.
Вибрані твори : [поезія, проза]. - Київ : Yakaboo Publishing, 2023. - 160 c.
340.15(477)
П129
Паїк, В. І.
Корінь безсмертної України. - Київ : УВС, 2021. - 356 с.
821(477)"20"-311.8
Л932
Любка, А.
У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 384 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба: мертвий сезон : роман. - Харків : Школа, 2021. - 240 с.
821(438)"20"-31
К713
Космовська, Б.
Буба : роман. - Харків : Школа, 2021. - 272 с.
94(477)"1939
45"
В429
Війна і міф. Невідома Друга світова. - Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2022. - 272 с.
344:004(075.8)
Л634
Лісовський, П. М.
Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. - Київ : Ліра-К, 2023. - 162 с.
821(477)"20"-31
Ч-56
Чех, А.
Точка нуль. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2023. - 216 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Ш799
Шостий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2022. - 350 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
О-421
Одинадцятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 317 с.
355.422(477)"2022
23"(093.3)
Д339
Дванадцятий місяць війни : хроніка подій. Промови та звернення Президента України Володимира Зеленського. - Харків : Фоліо, 2023. - 317 с.
347.764:368(075.8)
С836
Страхове право : навч. посіб. для аудиторного і самост. вивчення курсу Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Гельветика, 2022. - 290 с.
821(477)"20"-31
П844
Прохасько, Т.
Так, але ... : [есеї]. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2022. - 128 с.
792(477)"19".071.2.028(092)
Д438
Дзюба, І.
Сергій Параджанов. Більший за легенду : [мемуарні нариси]. - Київ : Дух і літера, 2021. - 224 с.
821(477)"19"-31
В461
Вільде, І.
Метелики на шпильках. Б'є восьма. Повнолітні діти : повісті. - Київ : Віхола, 2023. - 512 с.
821(477)"2022"-31
В633
Воєнний стан : антологія. - Чернівці : Видав. С. Померанцев, 2023. - 368 с.
821(477)"20"-1
В551
Вишебаба, П.
Тільки не пиши мені про війну : [збірка віршів]. - Київ : Вид-во Однієї Книги, 2023. - 320 с.
821(477)"20"-31
М219
Малярчук, Т.
Забуття : роман. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 256 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 10 листоп. 2023 р. ) Друкований та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 532 с.

https://hdl.handle.net/11300/27113
електронний ресурс
811.111'25(076)
П69
Практикум з усного та письмового перекладу з англійської мови для здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2023. - 92 с.
343.5(477)
Б779
Бойченко, В. П.
Суспільна мораль та антропологія в Україні : монографія. - Одеса : Фенікс, 2023. - 172 с.
340.12:1(075.8)
Р125
Рабінович, П. М.
Основи теорії та філософії права : навч. посіб. - Львів : Медицина і право, 2021. - 256 с.
351.74(477)(073)
К88
Кубаєнко, А. В.
Сучасні практики поліцейської діяльності : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня магістра у НУ "ОЮА", галузь знань 26 "Цивільна безпека" спец. 262 "Правоохоронна діяльність" Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Юрид. літ., 2024. - 144 с.
Показано 30 (74)