UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Нові надходження: серп. - жовт. 2023

343.131:343.543(94+410)
I-54
Iliadis, Mary
Adversarial justice and victims'rights : reconceptualising the role of sexual assault victims : monograph. - London : Routledge, 2020. - XIII, 209 p.
341.231.14:616-036.21"COVID-19"(075.8)
C85
COVID-19 and human rights : [manual]. - London : Routledge, 2021. - XXVI, 321 p.
343.2
7(410)(075.8)
С90
Cross, Noel
Criminal law for criminologists : principles and theory in criminal justice : handbook. - London : Routledge, 2020. - XXII, 274 p.
343.1:341.231.14(4)
M21
Malby, Steven
Criminal theory and international human rights law. - London : Routladge, 2020. - XI, 237 p.
343.9:004(410)(076)
H25
Harding, Jamie
Criminological research : student's guide. - London : SAGE, 2022. - XIY, 364 p.
346(073)
B73
Boichenko, E. G.
Economic law (General part) : tutorial manual on the course of lectures in English for stud. of Nat. Univ. "Odesa acad. law". - Odesa : Pechat. dom, 2021. - 100 p.
346(073)
B73
Boichenko, E. G.
Economic law (special part) : tutorial manual on the course of lectures in English for stud. of Nat. Univ. "Odesa acad. law". - Odesa : Pechat. dom, 2021. - 103 p.
343.2
7(4)(075.8)
E91
European criminal law and procedure : [manual]. - Odessa : Helvetica, 2022. - 206 p.
343.351(4)(075.8)
E91
European white-collar crime : exploring the nature of european realities. - Bristol : Univ. press, 2021. - XIII, 315 p.
811.111:005(073)
М502
Management : метод. вказівки для здобувачів вищої освіти. - Одеса : ПолиПринт, 2021. - 68 с.
811.111:070(073)
М46
Media texts in schemes : stude guide for journalism students. - Odesa : ПолиПринт, 2021. - 40 p.
343.2
7(4-11)(075.8)
S88
Streltsov, Yevgen L.
The Basics of criminal law in Eastern Europe : textbook. - Odesa : Yuryd. lit., 2021. - 184 p.
343.13(73)(076)
B12
Bachman, Ronet D.
The Practice of research in criminology and criminal justice : textbook. - London : SAGE, 2020. - XXIX, 580 p.
174:340(73)(075.8)
R83
The Routledge handbook of criminal justice ethics. - New York : Routledge, 2020. - XIX, 398 p.
343.122:343.131.5(075.8)
V-59
Victims' access to justice : historical and comparative perspectives. - London : Routledge, 2023. - XIV, 234 p.
378.634(477.74-25Од)(091)
W37
We are the future of Ukraine ! : 25 years of NU "OLA" (National University "Odesa Law Academy". - Odesa : Juryd. lit., 2023. - 432 p.
94(477)"19"(092)
К629
Коляда, І. А.
Євген Коновалець. - Харків : Фоліо, 2023. - 126 с.
82(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Євген Плужник. - Харків : Фоліо, 2021. - 124 с.
340:005.332.2(477+4)(063)
Є244
Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 19 травня 2023 р. ) : у 2 т. - Т. 1. - 2023. - 790 с.
340:005.332.2(477+4)(063)
Є244
Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 19 травня 2023 р. ) : у 2 т. - Т. 2. - 2023. - 828 с.
340(477)(063)
Є244
Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 17 червня 2022 р. ) : у 2 т. - Т. 1. - 2022. - 996 с.
340(477)(063)
Є244
Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 17 червня 2022 р. ) : у 2 т. - Т. 2. - 2022. - 1004 с.
343.137:343.143-021.272
Д332
Денисенко, Г. В.
Імунітет свідка у кримінальному провадженні (порівняльно-правова характеристика) : монографія. - Київ : Алерта, 2021. - 222 с.
007:008
П141
Палеха, Ю. І.
Інформаційна культура особи, суспільства, організації : монографія. - Київ : Ліра-К, 2022. - 404 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє : матеріали 10-ої Міжнар. (Ювілейна) наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 6 листоп. 2020 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса, 2020. - 720 с.

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/14122
електронний ресурс
347.965(477)(063)
А288
Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє : матеріали 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 11 листоп. 2022 р. ) Друкований документ та електронний аналог. - Одеса : Фенікс, 2022. - 488 с.
351.741(477)-044.922
С137
Савчук, Р. М.
Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів у контексті реформування правоохоронної системи України : монографія. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2023. - 460 с.
347.965(075.8)
А437
Актуальні проблеми адвокатури : підручник. - Харків : Право, 2022. - 376 с.
94(477)"19"(092)
К612
Коломієць, Р. Г.
Андрій Мельник. - Харків : Фоліо, 2023. - 126 с.
328.185(063)
А721
Антикорупційні органи: проблеми становлення, розвитку та взаємодії : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. ( м. Одеса, 9 квітня 2021 р. ). - Одеса : Фенікс, 2021. - 464 с.
Показано 30 (119)