ОНЮА: Нові надходження: авг. - нояб. 2021
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет

Нові надходження: авг. - нояб. 2021

Альманах международного права : наук. вид. - 2010. - Вып. 2. - 362 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2011. - Вып. 3. - 232 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2009. - Вып. 1. - 284 с.
Проблеми філософії права : міжнародний часопис. - 2008-2009. - Т. 6-7. - 284 с.
Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі* : офіц. вид. перекладів рішень Європейського суду з прав людини. - 2006. - № 3. - 238 с.
Сучасні тенденції розвитку держави та права України : зб. наук. праць. - 2008. - Вип. 2. - 289 с.
001.817(075.8)
Б811
Бондар, І. С.
Магістерська робота : концепція наук. дослідж. - Київ : Ліра-К, 2021. - 116 с.
12.00.01
С322
Сергєєв, К. О.
Законодавча діяльність в умовах динамічного розвитку інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 17 с.
12.00.02
Г915
Грушко, Ж. В.
Правова природа співробітництва територіальних громад в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
12.00.03
Б825
Борисова, Ю. Є.
Підстави та умови деліктної відповідальності у цивільному праві України та США (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Одеса, 2021. - 20 с.
12.00.03
Ц837
Цувіна, Т. А.
Принцип верховенства права у цивільному судочинстві: теоретико-прикладне дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Харків, 2021. - 39 с.
12.00.04
Д848
Дутка, В. В.
Зловживання правами у справі про банкрутство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Маріуполь, 2021. - 20 с.
12.00.05
В18
Вареник, О. С.
Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 32 с.
12.00.05
Д33
Денега, О. П.
Держава як суб'єкт права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 31 с.
12.00.05
Ж91
Журавель, В. О.
Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 32 с.
12.00.05
З-486
Зеленський, В. М.
Проблеми правового регулювання припинення трудових правовідносин в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 38 с.
12.00.05
К152
Кайло, І. Ю.
Концепції нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 36 с.
12.00.05
П32
Пижова, М. О.
Юридичні гарантії реалізації права працівників на справедливу оплату праці : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Харків, 2021. - 38 с.
12.00.05
Т178
Таможанський, О. В.
Інноваційні форми організації праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2021. - 20 с.
12.00.05
У-313
Удовенко, О. В.
Правове регулювання грошового забезпечення військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2021. - 20 с.
12.00.07
Б825
Борисочева, Н. М.
Адміністративно-правовий статус державної авіаційної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 21 с.
12.00.07
М266
Маркарян, М. В.
Адміністративно-правовий статус закордонних дипломатичних установ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
12.00.07
Р865
Румянцев, О. П.
Адміністративно-правове регулювання трансплантації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
12.00.07
У-491
Уложенко, В. М.
Правові засади публічного адміністрування закладами вищої освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
12.00.07
Х-761
Хомініч, С. В.
Забезпечення охорони та безпеки правосуддя в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Маріуполь, 2021. - 16 с.
12.00.08
Н84
Нос, С. П.
Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Львів, 2021. - 19 с.
12.00.09
А394
Акіфзаде, С. М.
Розслідування незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 21 с.
12.00.09
З-382
Захарова, Г. В.
Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 21 с.
12.00.09
К705
Коршун, О. В.
Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 21 с.
12.00.09
Н625
Нікітінський, О. П.
Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
Показано 30 (139)