ОНЮА: Нові надходження: авг. - нояб. 2021
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет

Нові надходження: авг. - нояб. 2021

340.12(073)
Ч-82
Чувакова, Г. М.
Загальнотеоретична юриспруденція : навч.-метод. посіб. для студ. суд.-адм. ф-ту (САФ). - Одеса : Фенікс, 2018. - 100 с.
351.74(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про Національну поліцію". Закон України "Про дисциплінарний статут Національної поліції України" : станом на 20 трав. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 103 с.
351.862(477)(094.1)
К576
Кодекс цивільного захисту України : із змін. та допов. станом на 22 берез. 2021 р. - Київ : Алерта, 2021. - 104 с.
347.61
64(477)(094.1)
С371
Сімейний кодекс України : станом на 20 квіт. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 104 с.
343.9:343.37(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" : станом на 1 лип. 2020 р. - Харків : Право, 2020. - 106 с.
341.231.14(094.1)
К64
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодав. актів станом на 10 лют. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 108 с.
343.985(073)
М545
Методика і тактика розслідування злочинів : навч.-метод. посібник. - Одеса : Юрид. літ., 2019. - 108 с.
94(477)"1683"
С90
Сурилов, А. А.
Козацкие были старой Вены: геройское прошлое Украины : ист. повесть. - Одесса : Феникс, 2019. - 112 с.
342.9(477)-044.922(075.8)
А313
Адміністративно-правова реформа в Україні : [посібник]. - Київ, 2021. - 112 с.
343.13(477)"2012"
К82
Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : кол. моногр. - Одеса : Гельветика, 2018. - 1148 с.
001.817(075.8)
Б811
Бондар, І. С.
Магістерська робота : концепція наук. дослідж. - Київ : Ліра-К, 2021. - 116 с.
351.74(477)(094.1)
Н354
Національна поліція України : зб. законодавчих актів. - Київ : Алерта, 2021. - 118 с.
343.9:343.352(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про запобігання корупції" : станом на 7 трав. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 118 с.
347.963(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про прокуратуру" : із змін. та допов. станом на 06 трав. 2021 р. - Київ : Алерта, 2021. - 120 с.
344(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу". Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" : станом на 22 берез. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 120 с.
347.77:(007:004.7)
І-741
IT-право це просто : [профорієнтаційний посібник]. - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 120 с.
377(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про фахову передвищу освіту" : станом на 26 берез. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 123 с.
351.746(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про Національну безпеку України". Закон України "Про оборону України". Закон України "Про Збройні Сили України ". Закон України " Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України". Закон України "Про Національну гвардію України" : станом на 14 квіт. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 123 с.
349.2(477)(094.1)
К576
Кодекс законів про працю України : станом на 27 квіт. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 124 с.
347.97
99(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : станом на 14 квіт. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 125 с.
159.98:351.74(076)
Р65
Розов, В. І.
Психологія особистісної безпеки правоохоронців : наук.-практ. посіб. - Київ, 2021. - 130 с.
347.736(477)(094.1)
К576
Кодекс України з процедур банкрутства : станом на 12 трав. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 132 с.
347.725(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про акціонерні товариства" : станом на 16 лют. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 134 с.
351.851(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про освіту" : станом на 20 квіт. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 135 с.
342.72
73(477)
Ф33
Федоренко, В. Л.
Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні : моногр. - Київ : Ліра-К, 2020. - 138 с.
35.08(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про державну службу". Закон України "Про дипломатичну службу" : станом на 25 берез. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 138 с.
347.952(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про виконавче провадження". Закон України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" : станом на 14 квіт. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 141 с.
159.923:575.16(075.8)
П346
Пісоцький, В. П.
Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі : навч. посіб. для вузів. - Київ : КНТ, 2021. - 144 с.
342.9(075.8)
А313
Адміністративне право : актуальні питання та інноваційні ідеї. - Київ : КНТ, 2021. - 147 с.
347.734(477)(094.1)
З-192
Закон України "Про Національний банк України". Закон України "Про банки і банківську діяльність" : із змін. та допов. станом на 16 лют. 2021 р. - Київ : Алерта, 2021. - 148 с.
Показано 30 (139)