ОНЮА: Нові надходження: авг. - нояб. 2021
UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Міжнародний гуманітарний університет

Нові надходження: авг. - нояб. 2021

Альманах международного права : наук. вид. - 2009. - Вып. 1. - 284 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2011. - Вып. 3. - 232 с.
Альманах международного права : наук. вид. - 2010. - Вып. 2. - 362 с.
351.746.2(063)
Д362
Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 черв. 2018 р.). - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 432 с.
346(079)
Б779
Бойченко, Е. Г.
Господарське право : навч. посіб. для підгот. до іспитів. - Одеса : Печ. Дом, 2018. - 164 с.
347.965(063)
А288
Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє : матеріали 10-ої Міжнар. (Ювілейна) наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 6 листоп. 2020 р. ). - Одеса, 2020. - 720 с.
342.925(477)(075.8)
К563
Коваль, М. П.
Адміністративний судовий процес та особливості розгляду деяких спорів : навч. посіб. у схемах. - Одеса : Юрид. літ., 2020. - 216 с.
347.77(477)
Б879
Брижко, В. М.
Інформаційне право та інформаційне законодавство. - Харків : Право, 2021. - 288 с.
347.965(477)
Б649
Бірюкова, А. М.
Адвокатура України в умовах глобалізації : моногр. - Київ : Прав. єдність, 2018. - 424 с.
12.00.09
Р691
Романенко, Р. Р.
Виявлення та розслідування підрозділами Національної поліції України розкрадання лісодеревини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Львів, 2021. - 19 с.
340.131(477)(063)
В363
Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студ. та аспірантів (Одеса, 24 листоп. 2018 р.). - Одеса : Гельветика, 2018. - 644 с.
342.9(075.8)
А313
Адміністративне право : актуальні питання та інноваційні ідеї. - Київ : КНТ, 2021. - 147 с.
12.00.07
М266
Маркарян, М. В.
Адміністративно-правовий статус закордонних дипломатичних установ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
12.00.07
Б825
Борисочева, Н. М.
Адміністративно-правовий статус державної авіаційної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 21 с.
12.00.07
Р865
Румянцев, О. П.
Адміністративно-правове регулювання трансплантації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Київ, 2021. - 20 с.
12.00.05
Т178
Таможанський, О. В.
Інноваційні форми організації праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2021. - 20 с.
342.8(477)(094.1)
В41
Виборчий кодекс України : із змін. та допов. станом на 01 лют. 2021 р. - Київ : Алерта, 2021. - 402 с.
12.00.05
Ж91
Журавель, В. О.
Доктрина соціального захисту працівників судової системи України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 32 с.
347.254(477)(094.1)
Ж743
Житловий кодекс Української РСР : станом на 18 лют. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 76 с.
12.00.05
В18
Вареник, О. С.
Доктрина локального регулювання охорони праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 32 с.
35.08(477)(091)(073)
І-907
Історія державної служби України : навчально-метод. посібник до вивчення дисципліни. - Одеса : Юрид. літ., 2021. - 176 с.
342.9(477)-044.922(075.8)
А313
Адміністративно-правова реформа в Україні : [посібник]. - Київ, 2021. - 112 с.
12.00.05
Д33
Денега, О. П.
Держава як суб'єкт права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Київ, 2021. - 31 с.
346(477)(094.1)
Г722
Господарський кодекс України : із змін. та допов. станом на 28 квіт. 2021 р. - Київ : Алерта, 2021. - 174 с.
349.6(477)(094.1)
Е457
Екологічне законодавство України : станом на 24 берез. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 262 с.
347.73(477)(094.1)
Б98
Бюджетний кодекс України : станом на 18 берез. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 231 с.
349.6(477)(094.1)
В623
Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний кодекс України : станом на 18 берез. 2021 р. - Харків : Право, 2021. - 292 с.
346(477)(075.8)
Г722
Господарське право України. (Загальна частина) : підручник. - Київ : Ліра-К, 2021. - 448 с.
94(477)
П398
Плохій, Сергій
Брама Європи : історія України від скіфських воєн до Незалежності. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 496 с.
347.77:(007:004.7)
І-741
IT-право це просто : [профорієнтаційний посібник]. - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 120 с.
Показано 30 (139)