UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"

Міжнародний гуманітарний університет

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
2000* : Еженедельник. - Киев
Internet UA : Журн. новой экономики Украины. - Киев
Інтелектуальна власність в Україні * : наук.-практ. журн. - Київ, 1998-
Адвокат* : Загальнодерж. період. вид. - Київ
Актуальні проблеми економіки* : наук.-економ. журн. - Київ
Арбитражный и гражданский процесс* : научно-практ. и информ. изд. - М. : Юрист
Аргументы и факты в Украине*. - Киев
Баланс * : всеукр. бух. щотижн. - Киев
Банківська справа* : наук.-практ. журн. - Київ, 2000-
Безпека життєдіяльності* : всеукр. наук.-попул. журн. - Київ : Основа
Березіль* : літ.-худ. та громад.-політ. журн. - Харків
Библиотека ГлавБуха* : всеукр. бухгалтер. газ. - Киев : ООО "Универсал-Бизнес"
Бизнес* : Знамя юной украинской буржуазии. - Киев
Бульвар : еженедельник светской хроники. - Киев
Бухгалтерия: Право. Налоги. Консультации*. - Киев
Бюлетень законодавства і юридичної практики України* : загальнодерж. період. вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1992-
Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодерж. наук.-практ. фахове вид. - Київ, 2001-
Військо України : центральний друкований орган Мін-ва оборони України. - Київ
Вісник Конституційного Суду України* : загальнодержавне періодичне вид. - Київ : Ін Юре, 1997-
Вісник прокуратури* : загальнодерж. фахове юрид. офіційне вид. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 1999-
Віче. - Київ
Вестник налоговой службы Украины* : Официал. издание Гос. налог. администрации Украины. - Киев
Вечерние вести. - Киев
Вечерняя Одесса* : Общ.-полит. регион. газ. - Одесса
Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. - Київ
Вища освіта України. - Київ
Вища освіта України : Теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ
Вища школа України. - К.
Вища школа. - Київ
Військово-історичний альманах. - Київ
Показано 30 (644)
2000* : Еженедельник. - Киев
Internet UA : Журн. новой экономики Украины. - Киев
Інтелектуальна власність в Україні * : наук.-практ. журн. - Київ, 1998-
Адвокат* : Загальнодерж. період. вид. - Київ
Актуальні проблеми економіки* : наук.-економ. журн. - Київ
Арбитражный и гражданский процесс* : научно-практ. и информ. изд. - М. : Юрист
Аргументы и факты в Украине*. - Киев
Баланс * : всеукр. бух. щотижн. - Киев
Банківська справа* : наук.-практ. журн. - Київ, 2000-
Безпека життєдіяльності* : всеукр. наук.-попул. журн. - Київ : Основа
Березіль* : літ.-худ. та громад.-політ. журн. - Харків
Библиотека ГлавБуха* : всеукр. бухгалтер. газ. - Киев : ООО "Универсал-Бизнес"
Бизнес* : Знамя юной украинской буржуазии. - Киев
Бульвар : еженедельник светской хроники. - Киев
Бухгалтерия: Право. Налоги. Консультации*. - Киев
Бюлетень законодавства і юридичної практики України* : загальнодерж. період. вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1992-
Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодерж. наук.-практ. фахове вид. - Київ, 2001-
Військо України : центральний друкований орган Мін-ва оборони України. - Київ
Вісник Конституційного Суду України* : загальнодержавне періодичне вид. - Київ : Ін Юре, 1997-
Вісник прокуратури* : загальнодерж. фахове юрид. офіційне вид. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 1999-
Віче. - Київ
Вестник налоговой службы Украины* : Официал. издание Гос. налог. администрации Украины. - Киев
Вечерние вести. - Киев
Вечерняя Одесса* : Общ.-полит. регион. газ. - Одесса
Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. - Київ
Вища освіта України. - Київ
Вища освіта України : Теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ
Вища школа України. - К.
Вища школа. - Київ
Військово-історичний альманах. - Київ
Показано 30 (644)
2000* : Еженедельник. - Киев
Internet UA : Журн. новой экономики Украины. - Киев
Інтелектуальна власність в Україні * : наук.-практ. журн. - Київ, 1998-
Адвокат* : Загальнодерж. період. вид. - Київ
Актуальні проблеми економіки* : наук.-економ. журн. - Київ
Арбитражный и гражданский процесс* : научно-практ. и информ. изд. - М. : Юрист
Аргументы и факты в Украине*. - Киев
Баланс * : всеукр. бух. щотижн. - Киев
Банківська справа* : наук.-практ. журн. - Київ, 2000-
Безпека життєдіяльності* : всеукр. наук.-попул. журн. - Київ : Основа
Березіль* : літ.-худ. та громад.-політ. журн. - Харків
Библиотека ГлавБуха* : всеукр. бухгалтер. газ. - Киев : ООО "Универсал-Бизнес"
Бизнес* : Знамя юной украинской буржуазии. - Киев
Бульвар : еженедельник светской хроники. - Киев
Бухгалтерия: Право. Налоги. Консультации*. - Киев
Бюлетень законодавства і юридичної практики України* : загальнодерж. період. вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1992-
Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодерж. наук.-практ. фахове вид. - Київ, 2001-
Військо України : центральний друкований орган Мін-ва оборони України. - Київ
Вісник Конституційного Суду України* : загальнодержавне періодичне вид. - Київ : Ін Юре, 1997-
Вісник прокуратури* : загальнодерж. фахове юрид. офіційне вид. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 1999-
Віче. - Київ
Вестник налоговой службы Украины* : Официал. издание Гос. налог. администрации Украины. - Киев
Вечерние вести. - Киев
Визвольний шлях : Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник. - Київ
Вища освіта України. - Київ
Вища освіта України : Теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ
Вища школа України. - К.
Військово-історичний альманах. - Київ
Показано 30 (640)